مؤسسه زبان های خارجی ملل *** با ملل در زمان سفر کنید ### کسی که دو زبان میداند، دو نفر است **** زبان جدید = دنیای جدید و زندگی نو ### کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد *** من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم و متوجه شده ام هر چه بیشتر تلاش کنم ، بیشتر شانس می آورم . ### موفقیت حاصل یک در صد استعداد و نود و نه درصد پشتکار است.توماس ادیسون *** آدم ها فقط در یک چیز مشترکند "متفاوت بودن" *** موفقیت مجموعه ای از تلاشهای کوچک روزانه است

شعبه 1: 34403993

شعبه 2: 34404521

FaEn

زبان های خارجی کرج

P2آموزش زبان های خارجی بخصوص زبان انگلیسی که به عنوان زبان رسمی جهانی است بشدت در افراد احساس می شود.چرا که بسیاری از فعالیت های افراد در گروء یادگیری و تسلط بر زبان خارجی است.بسیاری ازمقالات منتشر شده به زبان انگلیسی است.

ادامه مطلب: زبان های خارجی کرج

آموزش های زبان در کرج

آموزش های زبان در کرجاز مساعل مهم و حیاطی که در دنیای امروز وجود دارد,آموزش زبان می باشد.چرا که افراد برای برقراری ارتباط باید بتوانند با هم صحبت کنند و این مقوله مستلزم داشتن زبان مشترک و تسلط برآن است.

ادامه مطلب: آموزش های زبان در کرج

آموزشگاه زبان خارجی کرج

آموزشگاه زبان خارجی کرج   آموزشگاه زبان در کرج بسیار وجود دارد.زبان آموزان زیادی به مراکز مختلف مراجعه می کنند و به آموزش زبان های خارجی میپردازند.آموزش زبان در کرج و در تمامی نقاط باید تحت نظر اساتید برجسته و با سابقه صورت بگیرد تا زبان آموزان بتوانند به بهترین نحو تعلیم ببینند.

ادامه مطلب: آموزشگاه زبان خارجی کرج

مکالمه زبان های خارجی در کرج

3افراد برای برقراری ارتباط بین خود نیاز به برقراری مکالمه زبان بین یکدیگر را دارند.در صورتی افراد مکالمه موفقی خواهند داشت که دارای یک زبان مشترک باشند تا  بتوانند به صورت واضح با یکدیگر صحبت کنند پس مکالمه زبان اهمیت زیادی دارد.در بعضی از آموزشگاه های زبان کلاس فقط برای تمرین مکالمه برگزار می شود.مکالمه زبان در کرج توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

ادامه مطلب: مکالمه زبان های خارجی در کرج

زبان خارجی در شهر کرج

زبان خارجی در شهر کرجزبان در کرج تاثیر بسیاری در زمینه کسب و کار افراد,پیشرفت آنها و همچنین ارتباط آنها با سایر کشورها دارد.چراکه شرکت ها و مراکز بسیاری با شرکت های خارجی قراردادهای کاری دارند.این افراد برای برقراری بهتر روابط نیاز دارند به زبان انگلیسی که به عنوان زبان رسمی است تسلط داشته باشند.

ادامه مطلب: زبان خارجی در شهر کرج

Phone شماره تماس واحد خانم ها : 34403993-34419014

                 شماره تماس واحد آقایان : 34404521-34405021

Mobمدیریت:  09126609479

Addressشعبه خانم ها و آقایان : کرج، سه راه گوهردشت، نبش کوچه ده متری انقلاب