هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

شبکه های اجتماعی

تلگرام

در کانال تلگرام عضو شوید

اینستاگرام

در اینستاگرام عضو شوید