هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

دوره

جوانان

دوره جوانان

دوره های ویژه جوانان : استفاده از مجموعه کتاب های American English Fileشامل ۵ سری کتاب.

مجموعه کتاب هایAmerican English File به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد و تقویت چهار مهارت به کلیه زبان آموزان مشتاق توصیه می شود ، چرا که نویسندگان این مجموعه سعی بر فراهم آوردن بستری روان ، پویا ، قابل لمس ، کاملا علمی و هدفمند به شرح زیر نموده اند:

الف) کلمات ضروری و پرکاربرد را مشخص نموده اند ، در نتیجه زبان آموز نیاز به حفظ کلماتی که فقط یکبار شنیده شده و فراموش خواهند شد ندارد ، در ضمن در پایان کتاب بخشی به نامVocabulary Bank به صورت تصویری ، زبان آموزان را به یادگیری لغات مورد نیاز تشویق می نماید.

ب) بخشReading را با هدف به حداکثر رساندن خواندن موثر طراحی نموده اند ، بدین معنی که در این قسمت زبان آموز به طور کاملا هدفمند فقط به سوالات این بخش پاسخ می دهد و از مهارت خواندن نهایت استفاده را می برد. متن ها گزینه ای از اخبار ، روزنامه ها و وب سایت هایی هستند که به طور روزمره مورد استفاده هر فردی است.
پ) قسمتWriting را به گونه ای جالب برنامه ریزی کرده اند که زبان آموز از اصول نوشتن آگاه می گردد و گام به گام با این مهارت آشنا می شود. در این بخش در قالب مکاتبه های تجاری و شخصی ، گرامر و لغت تدریس شده در درس به کار برده می شود.

ت) در قسمتPronunciation به دغدغه اساسی هر زبان آموز که نحوه بیان حروف ، کلمات و جملات است پایان داده می شود و با نرم افزار مناسب ، با تکرار کلمات و جملات طرز بیان صحیح را فرا می گیرند.

ث) در قسمتListening به صورتی کاملا نوین ، با مکالمه ها و مطالب شیدنی با کیفیت بالا و به روز ، زبان آموز با فنون جواب دهی به این بخش آشنا شده و این مهارت تقویت می گردد.

ج) یکی دیگر از ویژگیهای این مجموعه ، فراهم آوردن شرایطی است که زبان آموزان به طور موثر در روند زبان آموزی خود نقش کلیدی ایفا کنند تا از استاد محوری پرهیز شود . بالطبع در چنین محیطی زبان آموز با رغبت بیشتری تمایل به صحبت ردن خواهد داشت و مهارتSpeaking به طور چشمگیری ارتقاء می یابد.آخرین و مهم ترین نکته در مورد مجموعه American English Fileاین است که سطح این کتاب ها منطبق با استاندارد بین المللیCommon European Framework :: CEF تدوین شده اند. در نتیجه هر زبان آموز پس از اتمام هر کتاب می تواند ادعا کند که مرحله ای را گذرانده و به مرحله ای بالاتر رسیده است.