هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

اساتید و

همکاران

اساتید و همکاران

سرکار خانم فقيهي

– مدرس دانشگاه در دانشگاه های استان های البرز و قزوین

– متخصص آموزش از راه دور

– برگزار کننده تخصصی دوره های آموزش زبان انگلیسی با متد روز انگلستان

Teacher Training Course (TTC)

– مشاوره در امور آموزش زبان انگلیسی با تکنیک چند رسانه ای

Media and Technology in EFL Contexts

سرکارخانم ابوالقاسمي

ایشان از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۴ سال در دبیرستان های سطح کرج مشغول به تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف بودند.و با توجه به تجربیات خود در کشور انگلستان و انتقال آن به کشور عزیزمان ایران توانستند گام های موثری در جهت آموزش زبان انگلیسی به صورت مطلوب و بروز بردارند. از سال ۱۳۸۱ تا کنون نیز در بخش مدیریتی موسسات زبان های خارجی به ویژه موسسه زبان ملل مشغول به فعالیت می باشند و به طور همزمان نیز به تدریس زبان انگلیسی در سیستم های آموزشی جدید و به روز دنیا در سطوح مختلف مشغول فعالیت هستند. همچنین ایشان یکی از اولین اشخاص ابداع کننده روش آموزش زبان انگلیسی از طریق اصوات و موسیقی در ایران می باشند که این روش برگرفته از تجربیات تحصیلی ایشان در کشور انگلستان در سال های ۱۳۶۶ الی ۱۳۷۱ می باشد. اکنون ایشان به عنوان یکی از مدیران بسیار موفق در سطح استان البرز مشغول به خدمت به فرزندان این مرز و بوم هستند