هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

دوره

آیلتس

آیلس

آيلتس چيست؟

 

   آيلتس آزموني بين المللي و مورد تائيد اكثر كشورها و دانشگاه هاي جهان ميباشد كه در دو شكل جنرال و آكادميك برگزار مي شود. آيلتس آكادميك عموما مناسب آن دسته از متقاضياني است كه به منظور ادامة تحصيل قصد خروج از كشور را دارند و در ساير موارد عموما آيلتس جنرال نياز ميباشد.

 

بخشهاي آزمون

 

    بطور كلي این آزمون از چهار بخش شنيداري، خواندن، نوشتن و مصاحبه تشكيل شده است كه سه آزمون اول در يك روز و در زمانی حدود٢ساعت و ۴۵دقيقه برگزار مي شود و بخش مصاحبه كه حدود١۵دقيقه طول ميكشد در روزي  جداگانه برگزار مي گردد.

 

دوره های آموزشي

 

     اين دوره در طول شش ترم برگزار مي شود که در طول ترم اول ودوم سطح زبان عمومي زبان آموزان در حد پيشرفته و در سطح امتحانات بين المللي تقويت شده و در طول ترم سوم وچهارم دانشجويان با دو مهارت اول آزمون IELTSآشنا مي شوند. در دوره پنجم دانشجویان با دو مهارت دوم آشنا می شوند و در دوره پایانی نحوه سریع و تکنیکی پاسخ به سوالات توضیح داده میشود. هر يك از دانشجويان بر مبناي نيازهاي خود مي توانند در كليه دوره ها و يا در زيرمجموعه هر يك از دوره ها به شكل تك مهارتي شركت نمايند.

 

آزمونهاي آزمايشي

 

    آزمونهاي آزمايشي IELTSیک مرتبه در هر ماه به طور منظم برگزار مي گردد كه اين آزمون ها در صبح روز آخرین جمعه  هر ماه خواهد بود. در تمامي جلسات هر دو آزمون جنرال و آكادميك برگزار خواهد شد. در صورت تمایل, جلسه رفع اشکال تخصصی بعد از آزمون تشکیل می شود.

 

دوره های آموزشي

 

Skills Workshop

 

   كارگاه هاي آموزشي تك مهارتي فشرده نيز به صورت مجزا برگزار مي شود كه اين كارگاه ها كاملا عملي و كاربردي بوده و مباحث تئوري در آنها به حداقل رسيده است. طول هر كارگاه ١٠ساعت آموزشي ميباشد كه در دو روز (پنج شنبه و جمعه) برگزار ميگردد.